Informacja w sprawie zasad i warunków udzielania studentom Wydziału Sztuki UO dostępu do pracowni artystycznych poza godzinami zajęć dydaktycznych 

 

 1. Na wniosek studenta skierowany do opiekuna pracowni możliwy jest indywidualny dostęp do pracowni artystycznych dla studentów Wydziału Sztuki wszystkich lat studiów I i II stopnia, realizujących projekty artystyczne, będące elementem zajęć dydaktycznych.
 2. Wniosek musi zawierać:

– nr albumu, imię oraz nazwisko studenta
– informację o pracowni udostępnianej studentowi (numer i nazwa pracowni)
– dokładnie określone godziny i datę obecności studenta w pracowni
– podpis studenta i opiekuna pracowni, przyznającego dostęp do pracowni

 1. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć z wyprzedzeniem na portierni Wydziału Sztuki
 2. Zgodę na dostęp do pracowni artystycznej poza godzinami zajęć dydaktycznych udziela wyłącznie opiekun pracowni.
 3. Opiekun pracowni zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania wykazu studentów, którym udzielana jest zgoda na dostęp do pracowni (wraz z datami i godzinami)
 4. Indywidualny dostęp do pracowni artystycznych możliwy jest jedynie w godzinach, gdy w danej pracowni oraz na kondygnacji, na której znajduje się pracownia nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 5. Dostęp do pracowni artystycznych dopuszcza się jedynie pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego oraz warunków bezpieczeństwa obowiązujących w Uniwersytecie Opolskim oraz szczególnych warunków bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
 6. W pracowniach artystycznych poza godzinami zajęć dydaktycznych przebywać mogą wyłącznie studenci Wydziału Sztuki posiadający aktualny wniosek oraz wyłącznie w czasie określonym we wniosku. 
 7. W przypadku gdy indywidualny dostęp do pracowni artystycznych dotyczy studentów realizujących projekty, w których wykorzystywane są narzędzia i techniki mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia studenta lub mienia Uniwersytetu Opolskiego, opiekun pracowni (we współpracy z promotorem lub prowadzącym zajęcia) zobowiązany jest tak zaplanować dostęp, aby prace te odbywały się w warunkach pełnego bezpieczeństwa oraz pod odpowiednim nadzorem.

 

OPIEKUNOWIE PRACOWNI

 1. Atelier fotograficzne, ciemnia fotograficzna, proj. graficzne: dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
 2. Pracownie rzeźby: dr Ignacy Nowodworski
 3. Pracownie malarstwa i rysunku oraz sale wykładowe: mgr Mateusz Domeradzki
 4. Pracownie grafiki: mgr Michał Krawiec
 5. Pracownia multimediów: mgr Michał Misiura