Instytut Sztuki UO zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w kursie fotografii cyfrowej, kursie projektowania graficznego, kursie animacji, montażu i edycji wideo, kursie rzeżby oraz kursie rysunku.
Wszystkie kursy mają charakter ćwiczeń warsztatowych prowadzonych przez artystów  plastyków i dydaktyków – specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Kursy będą się odbywać w pracowniach i salach wykładowych Instytutu Sztuki przy ul. Wrocławskiej 4
w Opolu. Zapraszamy! Na zgłoszenia czekamy do końca stycznia 2009 roku.
Zgłoszenia można skadać w sekretariacie Instytutu Sztuki osobiście, lub telefonicznie
(77 453 07 17).

Jeśli chcesz pobrać komplet informacji na temat konkretnego kursu, kliknij odpowiednią zakładkę beneru.