KALENDARZ WYBORCZY 2017

Wydział Sztuki

15.05.2017 Wybory członków Wydziałowego Kolegium Elektorów z grupy studentów

17.05.2017 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na stanowisko dziekana

18.05.2017 Spotkania przedwyborcze kandydatów na stanowisko dziekana

1.06.2017
godz. 13:00
– Wybory Dziekana Wydziału Sztuki UO

05.06.2017
godz. 13.00
– spotkanie kandydata na Prodziekana Wydziału Sztuki ze studentami

08.06.2017
godz. 12.00
– wybory na Prodziekana Wydziału Sztuki UO i wybory pracowników Wydziału Sztuki UO do Senatu (1 pracownik samodzielny i 1 pracownik niesamodzielny)
godz. 13.00 – wybory studentów do Rady Wydziału Sztuki UO

Uwaga:
Zgłoszenia kandydatów na stanowisko dziekana Wydziału Sztuki przyjmuje Uczelniana Komisja Wyborcza w swojej siedzibie w budynku Wydziału Ekonomicznego w Opolu przy ul. Ozimskiej 46A, pok. 25 w godzinach 13.00-15.00.

Wszystkie spotkania i wybory odbywać się będą w budynku Instytutu Sztuki w sali nr 1.09

 

Skład Wydziałowego Kolegium Elektorów w kadencji 2017-2020

prof. dr hab. Marian MOLENDA
prof. dr hab. Edward SYTY
dr hab. Łucja PIWOWAR-BAGIŃSKA
dr hab. Grzegorz GAJOS
dr hab. Aleksandra GIZA
dr hab. Magdalena HLAWACZ
dr hab. Monika KAMIŃSKA
dr hab. Kazimierz OŻÓG
dr hab. Bartosz POSACKI
dr Witold PICHURSKI
dr Bartłomiej TRZOS
mgr Michał MISIURA
mgr Irena WIELOPOLSKA
Patrycja KOSTYRA
Bartosz MAZIK
Emilia ŚWIĘCKA
Anastasiia VODIANKO