10 maja 2016 o godzinie 17:00 zapraszamy do Instytutowej Galerii A4 na wernisaż wystawy Wewnętrzne, zewnętrzne – wystawa akwareli. Swoje prace zaprezentuje Artur Samofalov.

Koncepcyjnie wystawa opiera się na zderzeniu abstrakcyjnej i mimetycznej wizji malarstwa. Z jednej strony emocjonalna potrzeba wyrażania się przez kolor i ekspresyjną formę, z drugiej racjonalny zachwyt nad tworami człowieka. Wystawa składa się z 17 akwareli w różnych formatach. 10 abstrakcyjnych dla których inspiracją były miejsca takie jak Kijów, Krym i Opole, oraz 7 prac mimetycznych przedstawiających architekturę Włoch. Między innymi Pize, Rzym, Watykan i Wenecję. Artur Samofalov jest studentem 2 roku mgr. Instytutu Sztuki UO i pochodzi z Sumy na Ukrainie.