W związku z Zarządzeniem nr 25/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego, wprowadzamy dyżury pracy w celu sprawnego funkcjonowania sekretariatu oraz dziekanatu Wydziału Sztuki UO.

Godziny pracy sekretariatu i dziekanatu Wydziału Sztuki w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2020

26 marca / czwartek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)

27 marca / piątek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)

30 marca / poniedziałek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)
Dyżur dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych w godz. 10.00–12.00

31 marca / wtorek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)
Dyżur dziekana Wydziału Sztuki w godz. 10.00–12.00

1 kwietnia / środa
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)
Dyżur dziekana Wydziału Sztuki w godz. 10.00–12.00

2 kwietnia / czwartek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)
Dyżur dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych w godz. 10.00–12.00

3 kwietnia / piątek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)

6 kwietnia / poniedziałek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)
Dyżur dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych w godz. 10.00–12.00

7 kwietnia / wtorek
Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)
Dyżur dziekana Wydziału Sztuki w godz. 10.00–12.00

8 kwietnia / środa

Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)
Dyżur dziekana Wydziału Sztuki w godz. 10.00–12.00

9 kwietnia / czwartek

Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Anna Lubczyńska)
Dyżur dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych w godz. 10.00–12.00

10 kwietnia / piątek

Sekretariat i dziekanat czynny w godz. 9.00–14.00 (osoba dyżurująca Pani Małgorzata Łatacz)