Teoria i Historia Sztuki

Za obszar nauczania teoretycznego, związanego z historią, teorią i krytyką sztuki odpowiedzialny jest pracownik Wydziału Sztuki, dr hab. Kazimierz S. Ożóg. W skład bloku przedmiotów wchodzą te związane z ikonosferą i antroposferą, dziejami sztuki, zagadnieniami analizy i krytyki jej wytworów oraz, przede wszystkim, proseminaria i seminaria pozwalające na pogłębione studia nad wybranymi zagadnieniami sztuki i zagadnień kulturowych. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy dyplomowej: na poziomie licencjackim i magisterskim.

Zagadnienia teoretyczne, realizowane na tych kursach dają studentom możliwość sprawnego poruszania się w dziejach sztuki, poszukiwania odniesień i sensów w jej wytworach. Adepci nabywają świadomości odwiecznych trybów tworzenia, obecności i obiegu artefaktów sztuk plastycznych, elementarnych zagadnień związanych z psychologią tworzenia, patologiami postaw, problemami współczesnej krytyki i świata sztuki, szczególnie w kontekście zmian zachodzących w komunikacji i wirtualności.

Niektóre kursy prowadzą pracownicy UO: ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka, prof. UO z teologii (1. semestr historii sztuki) oraz dr Monika Górska-Olesińska z kulturoznawstwa (seminaria dyplomowe). Zajęcia odbywają się w Collegium Artium przy ul. Wrocławskiej, na 1 piętrze w salach 1.05 (przystosowana do ćwiczeń i seminariów, mieści 20 osób) i 1.09 (sala typowo wykładowa, dla maks. 40 osób), wyposażonych w rzutniki multimedialne i rolety dające możliwość zaciemnienia pomieszczenia.

Zajęcia

Wybrane zagadnienia ikonosfery

Kurs wstępny, prowadzony w 1. semestrze studiów przybliża specyfikę ikonosfery w jej szerokim rozumieniu, od kodów symbolicznych, artefaktów sztuki i kultury, poprzez otoczenie kreowane przez człowieka, jak i świat wizualny współczesnych mediów, filmu i przestrzeni internetu. Jego zadaniem jest rozbudzenie zainteresowania światem, dostrzegania interesujących elementów, rozumienia kodów symbolicznych otaczających człowieka w sferze obrazowej.

historia sztuki i analiza dzieła plastycznego

Trzy semestry (2.-4.) na trzyletnich studiach licencjackich przybliżają zagadnienia od sztuki pradziejów, starożytności i średniowiecza, poprzez kolejne style sztuki europejskiej nowożytnej, aż po kierunki i tendencje nowoczesności i współczesności. Wykłady obejmują wiedzę o terminologii, technikach i technologiach poszczególnych dziedzin sztuk plastycznych; specyfice poszczególnych epok, działalności i dokonaniach charakterystycznych twórców, zbiorach sztuki europejskiej, mentalności i postawach typowych dla historycznych szkół i tradycji kulturowych, powiązaniach sztuki i kreacji z polityką, religią i ekonomią. W ramach kursu realizowane są wyjazdy do muzeów i galerii – najczęściej tych znajdujących się we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie.

sztuka współczesna

Kurs prowadzony w 1. semestrze studiów magisterskich uzupełniających. Jego celem jest przybliżenie zagadnień sztuki i twórczości po 1945 roku, aż do chwili bieżącej. Omawiane są na nim kierunki i nurty wynikające z doświadczeń europejskich i amerykańskich, jak i rodzime idee i postawy wynikające z uwarunkowań PRL-u i czasu transformacji. Charakter omawianego okresu w dziejach sztuki wymusza pewną interdyscyplinarność, zdarza się zatem że studenci są zmuszani do słuchania rock’n’rolla, oglądania odcinków starych kronik filmowych lub zachęcani do czytania poezji.

analiza dzieła z elementami krytyki artystycznej

Kurs o charakterze konwersatoryjnym, którego celem jest pogłębienie wiedzy z zakresu sztuki współczesnej. Specjalistyczny opis, analiza i interpretacja wytworów sztuki XX wieku w zestawieniu z tekstami krytycznymi dają studentom możliwość poznania warsztatu i specyfiki działań współczesnych badaczy i komentatorów. Jednym z docelowych efektów jest umiejętność mówienia o sztuce współczesnej, jak i własnych dokonaniach twórczych.

Pracownicy

dr hab. Kazimierz Ożóg

profesor UO, kozog@uni.opole.pl

[więcej]

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close