Rozpoczynamy nabór wniosków do II edycji Stypendium Artystyczne Achima Gaboraufundowanego przez firmę GABOR AG dla najlepszego studenta Instytutu Sztuki UO. O stypendium ubiegać mogą się czynni studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich lub magisterskich. Wyróżniony student otrzyma jednorazowe stypendium artystyczne w wysokości 1000 euro. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami należy składać w sekretariacie Instytutu Sztuki UO w terminie do 7 lipca 2015 roku. Poniżej zamieszczamy do pobrania regulamin oraz wniosek.
REGULAMIN
WNIOSEK