26 października 2021 roku o godzinie 18:00 zapraszamy do Galerii A4 na Wydział Sztuki UO, ul. Wrocławska 4 na wernisaż Dominiki Sadowskiej. Wystawę będzie można oglądać do 21 listopada 2021 roku.

W Opolu po raz pierwszy w formie ekspozycji galeryjnej zaprezentowane zostaną obrazy będące wynikiem nieustannego spędzania czasu z dwuletnim synkiem podczas pierwszego lockdownu (marzec – lipiec 2020). Są notatkami stanów rzeczywistości, której powtarzalność, opcjonalność i prowizoryczność uległy translacji na sposób edycji fotografii. Seria opublikowana została w w formie photobooka pt. Komcha, wyróżnionego w konkursie Fotograficzna Publikacja Roku 2021.

Formalnie Styczność to druga odsłona szerszego projektu podejmującego próbę zbadania relacji pomiędzy sytuacją ekspozycyjną, jej fizyczną symulacją oraz wirtualną reprezentacją całości. Sytuacja przestrzenna zaistniała w galerii jest zmultiplikowana. Wystawa fizycznie pojawia się w kilku równoległych wersjach i w różnej skali. Dokumentacja całości funkcjonuje także jako kolejny, odrębny byt w świecie wirtualnym. Próba negocjacji wielkości prac stanowi reakcję nie tylko na zjawisko nadprodukcji i nadmiaru tworzonych artefaktów, ale głównie na zjawisko nieprzystawalności materialnych obiektów i ich digitalowych odpowiedników. // Dominika Sadowska

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu oraz Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2012 roku uzyskała doktorat z fotografii w łódzkiej Szkole Filmowej, a w 2020 habilitację na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Stypendystka MKiDN, członkini szwedzkiego stowarzyszenia Grafikens Hus. Obecnie prowadzi Pracownię Działań Fotograficznych w Instytucie Fotografii i Multimediów na macierzystej uczelni.

Wykształcenie artystyczne oraz umiejętności manualne odgrywają dużą rolę w jej praktyce twórczej. Posługując się różnymi mediami, na fotografii skupiła się rozpoczynając pracę w łódzkiej ASP (2007) i później, podczas pracy doktorskiej, poświęconej zjawiskom zakłóceń stawianych w odbiorze obrazu, niedoskonałościom widzenia (związanych bezpośrednio z percepcją wizualną), poszukiwaniom granic widzialności, a także statusem ontologicznym ciemności i reprezentującej ją czerni.