Serdecznie zapraszamy na indywidualną wystawę Pauliny Ptaszyńskiej Prognoza, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godzinie 18:00 w Galerii A4, na Wydziale Sztuki UO przy ul. Wrocławska 4 w Opolu. Wystawa jest realizowana przy wsparciu Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu Marszałkowskie Talenty. Wystawę będzie można oglądać do 31 grudnia 2021 r.

Prognoza to nie tylko rozważania na temat kondycji naszej, coraz bardziej rozgrzanej, planety, ale też opowieść o tym, jak pogoda kształtuje nasze życie i wpływa na codzienność. To także opowieść o czasie i zachodzących w nim zmianach. Celem projektu, w najszerszym ujęciu, jest eksploracja obszarów granicznych występujących na styku sztuki i nauki, a także refleksja nad wzajemnym oddziaływaniem ludzi z fizyką i chemią atmosfery. Wystawa jest próbą określenia w jaki sposób pogoda wpływa na nasze życie, jak oddziałuje na nastrój i emocje i w jakim stopniu jesteśmy od niej zależni. Wspólnym mianownikiem prezentowanych prac jest eksploracja pojęć związanych z naukami meteorologicznymi zestawiona z jednostką, jej wpływem na otoczenie i odbiorem przez nią świata zewnętrznego. Autorka w swoich pracach wiedzę o pogodzie sytuuje jako element codziennego doświadczenia oraz zwraca uwagę na pogodę jako część otaczającej nas natury, kreującej nawyki, zachowania i plany. Pogoda występuje tu jako inspiracja i fascynacja artystyczna, pozwalająca głębiej poznać otaczający świat, zrozumieć zachowania, nastroje i towarzyszące nam emocje.