Poniżej zamieszczamy progi punktowe dla Wydziału Sztuki do uzyskania stypendium:

WYDZIAŁ SZTUKI

kierunek I próg II próg III próg IV próg
Edukacja Artystyczna I st. 149,075 133,04 107,92 103,58
Edukacja artystyczna II st. 249,34 248,78 195,78 x