Projekt POZA RAMĄ to dwie międzynarodowe wystawy, w których biorą udział studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego oraz studenci Katedry Desingu Narodowego Leśno-Technicznego Uniwersytetu Ukrainy we Lwowie.

Pierwsza edycja wystawy POZA RAMĄ odbędzie się w Opolu, w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera 2.03.2018 roku i potrwa do 14.03.2018 roku. Drugie otwarcie zaplanowano na Ukrainie we Lwowie w Galerii Zefiryna 14.04.2018 roku.

Pomysłodawczyniami projektu POZA RAMĄ są studentki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego – Olga Koval i Anastasiia Shevchuk, które przyjechały do Opola ze Lwowa, aby kontynuować naukę na studiach magisterskich. Projekt POZA RAMĄ jest integralną częścią ich prac dyplomowych, których obrony odbędą się w lipcu br.

Celem projektu jest  skonfrontowania postaw artystycznych, zaprezentowanie odmiennych wizji twórczych, promocja sztuki studenckiej, ale także szeroko rozumiane SPOTKANIE. Wystawy w Opolu, jak i we Lwowie, będą bowiem pretekstem do spotkań studentów i wykładowców z obydwu uczelni – goście z Ukrainy przyjadą do Opola na otwarcie wystawy, odwiedzą Uniwersytet Opolski, zapoznają się z charakterem pracy na Wydziale Sztuki, zaprezentują własne dokonania. Będzie to również znakomita okazja do spotkania z mieszkańcami Opola podczas wernisażu w Opolskiej Filharmonii.

Zaproponowany przez Olgę Koval i Anastasiię Shevchuk tytuł POZA RAMĄ był dla studentów biorących udział w wystawie punktem wyjścia do pracy w różnych dyscyplinach artystycznych (malarstwo, rysunek, grafika, ilustracja), zachętą do tego, aby spojrzeć dalej, inaczej, wyjść poza bezpieczny, znany obszar i wejść w nowy. Albo też spojrzeć na to, co doskonale znane, na nowo, inaczej. Na wystawie w filharmonii zobaczymy zestaw prac 30 autorów – to kilkadziesiąt odmiennych wizji, postaw, technik i technologii.

Ważnym aspektem projektu jest wymiana doświadczeń studentów reprezentujących różne kraje, miasta, szkoły artystyczne, zapoznanie się z ich postawami twórczymi. I co nie mniej istotne, to również pretekst do spotkań – ludzi, kultury i myśli.