Opolski Festiwal Fotografii 2018
Wystawa prac studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego

Wernisaż: piątek 12 października 2018 o godzinie 17.00
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki, ul. Kośnego 2a

8 edycja Opolskiego Festiwalu Fotografii proponuje temat niezwykle pojemny interpretacyjnie. Wolność widzenia pozostaje hasłem tyleż prowokacyjnym, co skłaniającym do bardzo konsekwentnego i przenikliwego spojrzenia na poruszany problem. Tym razem, odmiennie niż w poprzednich odsłonach, fotografiom studentów Wydziału Sztuki UO towarzyszyć będą krótkie opisy odsłaniające kontekst.

Piętnastu autorów i tyleż samo wizji wolnych od jakichkolwiek ograniczeń. Każdy z nich, w kontekście obowiązującego tematu, odbiera rzeczywistość na swój sposób. Martynę Burkowską interesuje zjawisko zaburzonej recepcji postrzegania, Mateusz Czachor poddaje krytyce współczesny język politycznej propagandy, dla Katarzyny Gasz istotna pozostaje przestrzeń ulegająca erozji przemijania, Anna Molokanova kwestionuje nieomylność i możliwości poznawcze zmysłu wzroku, a dla Lady Shylenko, pojedyncza fotografia policyjnego kordonu na Majdanie, skłania nas do pytania o wolność w nieco szerszym rozumieniu.

W prezentowanym zestawie nie brakuje też akcentów humorystycznych. Krzysztof Tarnowski puszcza do nas oko w kwestii tytułowego hasła tegorocznej edycji festiwalu, natomiast Anastasiia Vodianko, już na poważnie, porusza kwestię dwóch, skrajnie odmiennych punktów widzenia, zaś Monika Witkowska bierze na warsztat trudny temat przemocy wobec afrykańskich kobiet.

Wszystkie prezentowane na wystawie projekty zostały zrealizowane w ramach zajęć fotografii pod artystyczną opieką dr hab. Grzegorza Gajosa.

AUTORZY: Martyna Burkowska, Laura Chmurowska, Mateusz Czachor, Katarzyna Gasz, Vanessa Kopton, Joanna Kurek, Karolina Lisek, Anna Molokanova, Anna Omelay, Maria Radochońska, Lada Shylenko, Krzysztof Tarnowski, Anastasiia Vodianko, Monika Witkowska, Anastasiia Zadorozhnia.

Wystawę można oglądać do końca października 2018

Więcej informacji o samym festiwalu:

http://offoto.pl