Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu! Superinfekcja w intersztuce! Masz dość komercji w sztuce? Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura? Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację? Prace mają być eksperymentem artystycznym! Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane „Przeżycie”.

Zastanów się, czy jesteś na to gotowy, bo my na Ciebie jesteśmy. Zgłoś się i weź udział w wystawie intermedialnej.

Zarażamy młodą sztuką!

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w terminie 29.05-30.06.2021 r. w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Festiwal ma na celu integrację działań, będących swego rodzaju buntem przeciwko skanonizowanym formom sztuki, a także sztuce komercyjnej. Kreacja i eksperyment to typowe potrzeby młodych ludzi, którzy poszukują nowych form i ekspresji w sztuce. Jednym z głównych założeń jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum aktywności w obszarze kultury studenckiej oraz sztuki interdyscyplinarnej tworzonej przez młodych adeptów sztuki.

Do konkursu można zgłaszać (nienagradzane wcześniej) prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba itd., przy uwzględnieniu kryteriów oceny prac przez jury.

Data zgłoszeń: 08.03-18.04.2021 (godzina 23:59).

Dla kogo: młodych artystów, studentów i absolwentów trzech ostatnich lat uczelni polskich. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały dyplom na studiach licencjackich bądź magisterskich w latach 2021, 2020, 2019.

Zgłoszenia kierujcie na adres: viralartfestival@ack.lublin.pl

Wystawa: 29.05-30.06.2021 r.

Miejsce: Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie

Do uczestnictwa w wystawie zakwalifikowanych zostanie dziesięć prac wyłonionych przez jury, powołane przez Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, w którym znajdą się specjaliści reprezentujący różnorodne dziedziny sztuki. Organizator zastrzega sobie prawo zakwalifikowania większej ilości prac do wystawy.

Finałowa trójka artystów zostanie wyróżniona finansowymi nagrodami o wartości (brutto):

  • I miejsce – 7000 zł
  • II miejsce – 2000 zł
  • III miejsce – 1000 zł

Szczegółowy regulamin konkursu i karty zgłoszeń do pobrania poniżej.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Kuratorzy festiwalu: Magdalena Markiewicz, Maciej Lachowicz.
Komisarz projektu: Izabela Pastuszko.


Projekt zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin oraz Województwa Lubelskiego.