Studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego zdobyli 5 z 40 stypendiów przyznanych przez Prezydenta Miasta Opola na rok 2014/2015 co stanowi aż 1/8 z ogólnej ich liczby! To ogromny sukces samych studentów, ale również pracowników Instytutu Sztuki oraz całej społeczności Uniwersytetu Opolskiego. Nagrodzone studentki to: Klaudia Eckert, Paulina Ornatowska, Jolanta Wawrzonek, Marta Wichary oraz Marta Wolna. Serdecznie gratulujemy stypendystkom i życzymy dalszych sukcesów.