Pierwszą nagrodę za dyplom artystyczny w konkursie Projekt Edukacja organizowanym przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Centrum Kultury Zamek przyznano pracy dyplomowej Pauliny Ptaszyńskiej pod tytułem „Obecność Symulowana” – promotor dr Bartosz Posacki. Tym samym została uznana za najlepszą pracę dyplomową w Polsce zrealizowaną na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych w latach 2011-2012. Do finałowej wystawy zakwalifikowano 18 prac z 9 uczelni prowadzących kierunek Edukacja Artystyczna. Godny wspomnienia jest fakt, że spośród pięciu nagrodzonych dyplomów dwa to dyplomy zrealizowane w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wyróżniono bowiem również pracę dyplomową teoretyczną Marty Rosteckiej pod tytułem „Widzenie. Zaburzenia wzroku i widzenia i ich wpływ na malarstwo i twórców” – promotordr Adam Szymański.
Laureatkom i ich promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Wystawę można oglądać w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu do 28 stycznia 2013.