31 października startuje rekrutacja na semestr letni 2018/2019 do Programu MOST. Program Mobilności Studentów i Doktorantów „MOST” (www.most.amu.edu.pl), koordynowany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną na zlecenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, działając od ponad 15 lat, umożliwił wyjazd na inną uczelnię krajową już ponad 10 tysiącom osób. Oferta Programu sukcesywnie zwiększa się – obecnie obejmuje już 30 polskich uczelni, a studenci każdego stopnia studiów mogą wybierać spośród kilku tysięcy kierunków i specjalności. Szczegóły dotyczące funkcjonowania Programu są dostępne zarówno na stronie internetowej Programu, jak i profilu MOST na portalu społecznościowym Facebook. Obecnie – od 31 października do 30 listopada – trwa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Rejestracja do Programu odbywa się elektronicznie – odnośnik znajduje się na stronie www.most.amu.edu.pl.