Komunikat nr 4/2019
Dziekana Wydziału Sztuki z dnia 18.12.2019 r.

w sprawie organizacji obron w 2020 r.

ETAP I – Wybór promotorów

Studenci do połowy października 2019 wybierają pracownię dyplomującą i zostają przypisani w systemie USOS do konkretnych promotorów.
Zmiana pracowni na tym etapie jest wciąż możliwa. Wniosek w tej sprawie w formie papierowej musi trafić do koordynatora kierunku Krzysztofa Kowalskiego, a student przed złożeniem wniosku musi uzyskać zgodę obu promotorów. 

ETAP II – Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych

28.01.2019 – Termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych. Promotorzy zgłaszają drogą elektroniczną temat pracy dyplomowej (do Kazimierza Ożoga).
Wraz z tematem promotor zgłasza propozycję recenzenta pracy dyplomowej
30.01.2020 – Zatwierdzenie tematów i recenzentów przez Radę Instytutu

W wypadku późniejszych zmian recenzenta lub tematu pracy – konieczny jest wniosek na piśmie, skierowany do Dziekana i zatwierdzenie zmian przez Radę Instytutu.

ETAP III – Dopuszczenia

21.04.2020 – Termin zatwierdzenia tytułów prac dyplomowych. Dyplomant z promotorem ustalają brzmienie tytułu i specyfikację pracy dyplomowej. Do tego dnia promotorzy zgłaszają ustalenia drogą elektroniczną (do Kazimierza Ożoga).
23.04.2020 – Dopuszczenia dyplomowe licencjackie i magisterskie
zatwierdzenie kształtu pracy, brzmienia tytułu i wszelkich dookreśleń dyplomu potrzebnych w systemie APD
określenie stopnia zaawansowania pracy dyplomowej i podjęcie decyzji:
o dopuszczeniu dyplomanta do obrony w pierwszym terminie
o skierowanie dyplomanta do obrony w drugim terminie

ETAP IV – Obrony – pierwszy termin

15.06.2020 – ostateczny termin akceptacji prac (z poziomu 3 na poziom 4) w APD przez promotorów
28.06.2020 – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów
29.06-1.07 – montaż wystawy
2-3.07.2020 – obrony (od godz. 9.00)
3.07.2020 godz. 18.00 – wernisaż

ETAP V – Obrony – drugi termin

2.09.2020 – ostateczny termin akceptacji prac (z poziomu 3 na poziom 4) w APD przez promotorów
13.09.2020 – ostateczny termin zatwierdzania recenzji w APD przez promotorów i recenzentów
16.09.2020 – II termin obron

Z uwagi na terminy urlopów pracowników Uniwersytetu Opolskiego kontakt z promotorem w sierpniu może być niemożliwy