Komunikat nr 2/2019
Prodziekana Wydziału Sztuki z dnia 17.01.2019 r.

w sprawie organizacji obron w 2019 r.

 

 • 15.02.2019 – ostateczny termin złożenia w dziekanacie tematów prac
  dyplomowych i wstępnych wskazań osoby recenzującej (odpowiedzialni:
  promotorzy).
 • 17.04.2019 – dopuszczenia dyplomowe licencjackie i magisterskie – zatwierdzenie:
  – brzmienie tytułów prac w języku polskim i angielskim,
  – specyfikacji prac artystycznych,
  – osób recenzujących.
 • 14.06.2019 – ostateczny termin:
  – zatwierdzenia prac w APD na „poziom 4”,
  – złożenia dwóch egzemplarzy pracy teoretycznej w dziekanacie do rejestracji,
  – złożenia podpisanej przez promotora płyty CD z pracą artystyczną.
 • 30.06.2019 – ostateczny termin zatwierdzenia recenzji w APD (promotorzy i recenzenci).
 • 4-5.07.2019 – OBRONY 2019, od godz. 8.30
 • 05.07.2019 – Wernisaż wystawowy „DYPLOMY 2019”, Galeria Sztuki Współczesnej, godz. 18:00.
 • 17.09.2019 – II termin obron prac dyplomowych.