Informujemy że w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie Polski od dnia 29 marca 2021 do odwołania zawieszony zostaje indywidualny dostęp studentów do pracowni artystycznych Wydziału Sztuki. Informujemy również że wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zgodnie z harmonogramem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Pełna treść komunikatu dziekana Wydziału Sztuki: tutaj link