Jakość kształcenia

Misja i strategia Wydziału Sztuki UO

Mając pełną świadomość wagi i zasięgu przemian kulturowych współczesnego świata, dbając o zachowanie koniecznej równowagi między tradycją odnoszącą się do poszukiwań piękna, harmonii i odpowiedniości, a obecnymi metamorfozami form sztuki i jej treści, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego aktywnie prowadzi swoją misję badawczą i edukacyjną w obszarze twórczości artystycznej – jej kreowania, upowszechniania i promocji, jak również jej opisywania i komentowania.

Zarówno studenci jak i pracownicy Wydziału są bezustannie inspirowani do odważnego przekraczania granic dyscyplin i rodzajów twórczości, w działalności nacechowanej otwartością i ciekawością świata, a przede wszystkim człowieka i jego miejsca w rzeczywistości. Odpowiedzialność za świat, mądrość, szerokie horyzonty umysłowe, zrozumienie i przyjęcie idei wolności, równości i demokracji dają nam podstawy do stałego poszerzenia umiejętności i ich wykorzystywania dla rozwoju mieszkańców miasta Opola, regionu opolskiego, kraju ale i całego kontynentu.  

Misją Wydziału Sztuki jest zapewnienie stałej, cechującej się najwyższą jakością działalności związanej z prowadzonymi badaniami naukowo-artystycznymi oraz przekazywaniem wiedzy i doświadczenia studentom. Są one zgodne z tradycją uniwersytecką, dostosowane do oczekiwań i wymogów współczesnego – wiecznie spieszącego się świata, przyjmując swój ostateczny kształt dzięki specyfice Wydziału, w wypracowanych przez lata sposobach naszego działania i pracy.

Wszelkie nasze działania i przedsięwzięcia, nieprzerwane samodoskonalenie i prowadzony konstruktywny dialog z otoczeniem – podmiotami kulturalnymi, samorządowymi, przedsiębiorstwami – mają sprawiać, że pozycja Wydziału będzie się umacniać: tak w strukturze Uczelni, jak i krajowej sieci szkolnictwa wyższego odpowiedzialnego za sztukę. Naszym celem jest stały progres w zakresie potencjału naukowego i artystycznego, wysokiej kultury i sprawności organizacyjnej, jak i dydaktyki, prowadzonej na wszystkich możliwych poziomach.

Studenci to nasi uczniowie, wychowankowie ale i podmiotowo traktowani współpracownicy w dziele poszukiwania istoty piękna i oddziaływania na świat. Zapewniamy im komfort studiowania, możliwość korzystania z najbardziej nowoczesnej infrastruktury i metod pracy, nowoczesnych i oryginalnych programów nauczania i metod dydaktycznych. Naszym celem jest również danie im możliwie najlepszych możliwości związanych z mobilnością i uczestnictwem w międzynarodowych programach oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia

Kadencja 2020–2024

– prof. Edward Syty (przewodniczący)
Przedstawiciele nauczycieli akademickich
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
– dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
Przedstawiciel studentów
Aneta Pikuła

Kadencja 2017–2020

– mgr Krzysztof Kowalski (przewodniczący)
Przedstawiciele nauczycieli akademickich
– dr Witold Pichurski
– dr Bartłomiej Trzos
Przedstawiciel studentów
– Bożena Czelakowska

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

Kadencja 2020–2024

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia
– dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (przewodniczący)
Przedstawiciel nauczycieli akademickich:
– mgr Krzysztof Kowalski (pełnomocnik dziekana ds. Jakości Kształcenia)
– dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
– dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO
– dr Paulina Ptaszyńska
– mgr Mateusz Domeradzki
Przedstawiciel studentów
– Wiktoria Marszałek

Kadencja 2017–2020

– dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO (przewodniczący)
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
– dr hab. Grzegorz Gajos
– prof. Marian Molenda
Przedstawiciel studentów
– Filip Nazim
– Zuzanna Redka

Rada Instytutu Sztuk Wizualnych

Kadencja 2020–2024

– dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO (dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr Paulina Ptaszyńska (z-ca dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (dziekan Wydziału Sztuki UO)
– mgr Krzysztof Kowalski (koordynator kierunku na Wydziale Sztuki UO)
– prof. Marian Molenda
– prof. Edward Syty
– dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
– dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO
– dr hab. Monika Kamińska, prof. UO
– dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO
– dr Ignacy Nowodworski

Kadencja 2019–2020

– dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO (dyrektorka Instytutu Sztuk Wizualnych)
– mgr Paulina Ptaszyńska (z-ca dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych)
– dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO (dziekan Wydziału Sztuki UO)
– mgr Krzysztof Kowalski (koordynator kierunków na Wydziale Sztuki UO)
– prof. Edward Syty
– dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO
– dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO
– dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO (Instytut Historii UO)
– dr Ignacy Nowodworski

Ocena pracowników Wydziału Sztuki – wyniki ankietyzacji
Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących na Uniwersytecie Opolskim

Programy kształcenia, siatki studiów, efekty kształcenia