KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziału Sztuki UO

Misja i strategia Wydziału Sztuki UO

Mając pełną świadomość wagi i zasięgu przemian kulturowych współczesnego świata, dbając o zachowanie koniecznej równowagi między tradycją odnoszącą się do poszukiwań piękna, harmonii i odpowiedniości, a obecnymi metamorfozami form sztuki i jej treści, Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego aktywnie prowadzi swoją misję badawczą i edukacyjną w obszarze twórczości artystycznej – jej kreowania, upowszechniania i promocji, jak również jej opisywania i komentowania.

Zarówno studenci jak i pracownicy Wydziału są bezustannie inspirowani do odważnego przekraczania granic dyscyplin i rodzajów twórczości, w działalności nacechowanej otwartością i ciekawością świata, a przede wszystkim człowieka i jego miejsca w rzeczywistości. Odpowiedzialność za świat, mądrość, szerokie horyzonty umysłowe, zrozumienie i przyjęcie idei wolności, równości i demokracji dają nam podstawy do stałego poszerzenia umiejętności i ich wykorzystywania dla rozwoju mieszkańców miasta Opola, regionu opolskiego, kraju ale i całego kontynentu.  

Misją Wydziału Sztuki jest zapewnienie stałej, cechującej się najwyższą jakością działalności związanej z prowadzonymi badaniami naukowo-artystycznymi oraz przekazywaniem wiedzy i doświadczenia studentom. Są one zgodne z tradycją uniwersytecką, dostosowane do oczekiwań i wymogów współczesnego – wiecznie spieszącego się świata, przyjmując swój ostateczny kształt dzięki specyfice Wydziału, w wypracowanych przez lata sposobach naszego działania i pracy.

Wszelkie nasze działania i przedsięwzięcia, nieprzerwane samodoskonalenie i prowadzony konstruktywny dialog z otoczeniem – podmiotami kulturalnymi, samorządowymi, przedsiębiorstwami – mają sprawiać, że pozycja Wydziału będzie się umacniać: tak w strukturze Uczelni, jak i krajowej sieci szkolnictwa wyższego odpowiedzialnego za sztukę. Naszym celem jest stały progres w zakresie potencjału naukowego i artystycznego, wysokiej kultury i sprawności organizacyjnej, jak i dydaktyki, prowadzonej na wszystkich możliwych poziomach.

Studenci to nasi uczniowie, wychowankowie ale i podmiotowo traktowani współpracownicy w dziele poszukiwania istoty piękna i oddziaływania na świat. Zapewniamy im komfort studiowania, możliwość korzystania z najbardziej nowoczesnej infrastruktury i metod pracy, nowoczesnych i oryginalnych programów nauczania i metod dydaktycznych. Naszym celem jest również danie im możliwie najlepszych możliwości związanych z mobilnością i uczestnictwem w międzynarodowych programach oraz wiedzy i umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, rok akademicki 2018/2019

mgr Krzysztof Kowalski – przewodniczący Komisji

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
dr Witold Pichurski
dr Bartłomiej Trzos

Przedstawiciel studentów
Bożena Czelakowska

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia rok akademicki 2018/2019

dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO – przewodniczący Komisji

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Grzegorz Gajos
prof. Marian Molenda

Przedstawiciel studentów
Filip Nazim
Zuzanna Redka

Rada Programowa Wydziału Sztuki, rok akademicki 2018/2019
dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska, prof UO – przewodnicząca
dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO, dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO,  dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO, dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UO, mgr Krzysztof Kowalski, przedstawiciel studentów
Ocena pracowników Wydziału Sztuki – wyniki ankietyzacji
Hospitacje zajęć Dydaktycznych

Wydział Sztuki – wykaz przeprowadzonych i planowanych hospitacji

Lp.

nauczyciele akademiccy

tytuł / stopień

rok akademicki / data hospitacji

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.

Grzegorz Gajos dr hab.

15.05.2015

17.01.2017

2.

Aleksandra Giza profesor UO

08.01.2015

01.2018

3.

Magdalena Hlawacz dr hab.

03.03.2015

14.03.2017

4.

Monika Kamińska dr hab.prof. UO

26.02.2015

09.03.2017

5.

Krzysztof Kowalski mgr

03.11.2015

6.

Michał Misiura mgr

15.05.2014

16.12.2015

7.

Marian Molenda profesor zw.

23.01.2015

04.2018

8.

Ignacy Nowodworski mgr

20.02.2014

14.01.2016

9.

Kazimierz Ożóg dr hab. prof. UO

11.05.2015

19.04.2017

10.

Witold Pichurski dr

20.02.2014

15.02.2016

05.2018

11.

Łucja Piwowar-Bagińska dr hab. prof. UO

06.11.2013

02.2018

12.

Bartosz Posacki dr hab. prof. UO

17.03.2016

13.

Edward Syty profesor zw.

18.12.2013

03.2018

14.

Edward Szczapow dr

07.05.2015

15.

Bartłomiej Trzos dr

22.04.2016

16.

Paulina Ptaszyńska – zlecone mgr

19.12.2014

08.05.2017

17.

Krzysztof Rzepczyński – zlecone mgr

15.12.2014

18.

Paulina Ornatowska – zlecone mgr

21.01.2016

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących na Uniwersytecie Opolskim

Programy kształcenia, plany studiów, efekty kształcenia

Plany studiów
Efekty kształcenia