KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziału Sztuki UO

Sprawozdanie roczne

Wydział Instytutu Sztuki powstał 1 września 2017 roku.

Wydziałowa Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia, rok akademicki 2016/2017

Mgr Krzysztof Kowalski – przewodniczący Komisji

Przedstawiciele nauczycieli akademickich
Dr Witold Pichurski
Dr Bartłomiej Trzos

Przedstawiciel studentów
Jakub Rybak
Anna Molokanova

Wydziałowa Komisja ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia rok akademicki 2017/2018

 Dr hab. Kazimierz Ożóg, prof. UO – przewodniczący Komisji

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
Dr hab. Grzegorz Gajos
prof. Marian Molenda

Przedstawiciel studentów
Dominik Tabisz
Marzena Skrzekut

Rada Programowa Wydziału Sztuki, rok akademicki 2017/2018
Lp. Stopień/tytuł Imię Nazwisko
1. dr hab.,prof. UO Władysława Piwowar-Bagińska
2. dr hab.,prof. UO Kazimierz Ożóg
3. dr hab. Magdalena Hlawacz
4. dr hab. Grzegorz Gajos
5. dr hab.,prof. UO Bartosz Posacki
Ocena pracowników Wydziału Sztuki – wyniki ankietyzacji
Hospitacje zajęć Dydaktycznych

Wydział Sztuki – wykaz przeprowadzonych i planowanych hospitacji

Lp.

Nauczyciele akademiccy

Tytuł/stopień

Rok akademicki/ Data hospitacji

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1.

Gajos Grzegorz Dr hab.

15.05.2015

17.01.2017

2.

Giza Aleksandra Profesor UO

08.01.2015

01.2018

3.

Hlawacz Magdalena Dr hab.

03.03.2015

14.03.2017

4.

Kamińska Monika Dr hab.prof. UO

26.02.2015

09.03.2017

5.

Kowalski Krzysztod mgr

03.11.2015

6.

Misiura Michał mgr

15.05.2014

16.12.2015

7.

Molenda Marian Profesor zw.

23.01.2015

04.2018

8.

Nowodworski Ignacy mgr

20.02.2014

14.01.2016

9.

Ożóg Kazimierz Dr hab. prof. UO

11.05.2015

19.04.2017

10.

Pichurski Witold Dr

20.02.2014

15.02.2016

05.2018

11.

Piwowar-Bagińska Łucja Dr hab. prof. UO

06.11.2013

02.2018

12.

Posacki Bartosz Dr hab. prof. UO

17.03.2016

13.

Syty Edward Profesor zw.

18.12.2013

03.2018

14.

Szczapow Edward Dr

07.05.2015

15.

Trzos Bartłomiej Dr

22.04.2016

16.

Ptaszyńska Paulina – zlecone mgr

19.12.2014

08.05.2017

17.

Rzepczyński Krzysztof – zlecon mgr

15.12.2014

18.

Ornatowska Paulina – zlecone mgr

21.01.2016

Wykaz procedur uczelnianych obowiązujących na Uniwersytecie Opolskim

Programy kształcenia, plany studiów, efekty kształcenia

Plany studiów
Efekty kształcenia