Środki stosowane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród studentów i pracowników Wydziału Sztuki UO

 

 • obowiązek zachowania dystansu społecznego
 • obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic zasłaniających usta i nos we wszystkich zamkniętych przestrzeniach wspólnych budynku Wydziału Sztuki (korytarze, hole, klatka schodowa winda itp.)
 • obowiązek dezynfekcja dłoni po wejściu do obiektu oraz każdorazowo przed wejściem do pracowni dydaktycznych
 • obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic zasłaniających usta i nos w pracowniach dydaktycznych, w sytuacjach gdy dystans społeczny jest zmniejszony lub gdy jego zachowanie nie jest możliwe.
 • zakaz korzystania z windy przez więcej niż jedną osobę równocześnie
 • obowiązek zachowania dystansu co najmniej 1,5 metra pomiędzy stanowiskami pracy w trakcie zajęć dydaktycznych
 • wietrzenie pracowni dydaktycznych, dezynfekcja stanowisk pracy, powierzchni kontaktowych oraz narzędzi po zakończeniu zajęć z każdą grupą
 • przestrzeganie czasu trwania zajęć z uwzględnieniem przerw między zajęciowych umożliwiające bezkolizyjne mijanie się grup zajęciowych  
 • zmniejszenie i uśrednienie liczebności grup zajęciowych
 • obowiązek przestrzegania składu osobowego grup (grupę można zmienić tylko za zgodą dziekana pod warunkiem, że zmiana dotyczy wszystkich zajęć realizowanych w trybie kontaktu bezpośredniego)
 • ograniczenie liczby studentów przebywających równocześnie na każdej kondygnacji do jednej grupy zajęciowej.

 

UWAGA: Jeżeli wiesz lub podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zarażoną COVID-19, źle się czujesz masz gorączkę, ból gardła, duszność, bóle mięśni lub inne objawy infekcji wirusowej bezwzględnie pozostań w domu i nawiąż kontakt z wykładowcą za pośrednictwem platformy MS Teams.