W związku z obowiązywaniem zarządzenia 22/20 Rektora UO i zawieszeniem zajęć dydaktycznych oraz przejściu do systemu kształcenia online informujemy o konieczności regularnego sprawdzania przez studentów skrzynek e-mail w domenie .uni.opole.pl. Jest to istotne gdyż na adresy w tej domenie przesyłane będą wszelkie informacje organizacyjne związane z pracą Wydziału Sztuki i organizacją zajęć dydaktycznych prowadzonych zdalnie.

Informujemy również o konieczności zainstalowania przez studentów Wydziału Sztuki aplikacji MS Teams ponieważ większość zajęć będzie realizowana za pośrednictwem tej platformy.

Więcej informacji o MS Teams znajduje się na stronie Centrum Informatycznego UO:
https://centrum.uni.opole.pl/microsoft-teams/

Przypominamy również, że nieuczestniczenie w zajęciach prowadzonych w trybie online jest równoznaczny z nieobecnością na zajęciach.

Aktualny harmonogram zajęć zdalnych znajduje się pod poniższym linkiem:
http://sztuka.uni.opole.pl/plan-zajec/