Tegoroczna edycja Ilustraganu wprowadza pewną świeżość i eksperyment, ponieważ wychodzimy z ramy wystawy studenckiej – zaprosiliśmy do współpracy również absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki. Co z tego wyszło? Rekordowa liczba – bo aż 50 – artystów o różnym stylu i doświadczeniu. Każdy z nich miał za zadanie zilustrować trzech mieszkańców opolskiego Zoo, które zagwarantowało nam miesiąc bezpłatnego plenerowania. W efekcie powstała nam nie tylko wystawa, ale przede wszystkim blisko 200-stronicowa książka artystyczna, zawierająca ponad 150 ilustracji uczestników projektu oraz teksty Agnieszki Kani! Zapraszamy na wernisaż wystawy 04.06.2018 o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.