W czerwcu br. organizujemy trzecią edycję wystawy ILUSTRAGAN, która w swym założeniu jest poświęcona szeroko rozumianej ilustracji. W tym roku nawiązaliśmy współpracę z opolskim Ogrodem Zoologicznym i tegoroczny Ilustragan będzie w całości poświęcony zwierzętom z naszego ZOO. Artystycznymi opiekunami wydarzenia są dr hab. Magdalena Hlawacz, dr hab. Grzegorz Gajos, Patrycja Kostyra – studentka II roku MGR oraz Emilia Święcka – absolwentka Wydziału Sztuki.

Wszystkich studentów, absolwentów i wykładowców Wydziału Sztuki UO zapraszamy do udziału w  wystawie, a także do współtworzenia książki ilustrowanej, która w tym roku będzie towarzyszyć wystawie. Planujemy druk książki w nakładzie 300 egz. i jej promocję podczas wernisażu wystawy 1 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Chętnych do wzięcia udziału w wystawie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz 5 przykładowych prac/ilustracji o tematyce dowolnej (choć mile widziane o tematyce zwierzęcej) w terminie do 18 marca 2018 roku na e-mail: ilustragan@gmail.com. Z nadesłanych zgłoszeń komisja wybierze uczestników projektu. Wyniki zostaną upublicznione na stronie Facebook Wydziału Sztuki oraz przesłane indywidualnie mailem. Uczestnicy Ilustarganu dostaną miesięczne upoważnienie do bezpłatnych wstępów do ZOO w celu przygotowania ilustracji. Termin składania prac do wystawy do 1 maja 2018 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac.

formularz zgłoszeniowy