Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I/II stopień

Rok  Przedmiot  Prowadzący  I termin  22.06–31.07.2020.
(data/godz./sala/forma egzaminu)
II termin (poprawkowy)
01.09–30.09.2020.
(data/godz./sala/forma egzaminu)

I ROK
LIC

Historia sztuki
i analiza dzieła plastycznego 1  
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 29.06.2020 – egzamin ustny, sala 109 lub patio Wydziału Sztuki, od godz. 9:00 wg harmonogramu

30.06.2020 – egzamin zdalny dla osób nie mogących uczestniczyć osobiście, MS TEAMS, od godz. 9:00 wg harmonogramu

21.09.2020 – egzamin ustny,
sala 109, od godz. 9:00 wg harmonogramu

II ROK
LIC

Historia sztuki
i analiza dzieła plastycznego  3
dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 23.06.2020 – egzamin ustny, sala 109 lub patio Wydziału Sztuki, od godz. 9:00 wg harmonogramu

24.06.2020 – egzamin zdalny dla osób nie mogących uczestniczyć osobiście, MS TEAMS, od godz. 9:00 wg harmonogramu

22.09.2020 – egzamin ustny,
sala 109, od godz. 9:00 wg harmonogramu
Projektowanie graficzne 4 dr. hab. Aleksandra Giza, prof. UO 26.06.2020 / godz. 16:30–18:30 /
spotkanie przez MS Teams
18.09.2020 / godz. 9:30–11:30 /
spotkanie przez Teams

III ROK
LIC

Rysunek 6 dr hab. Bartłomiej Trzos, prof. UO 23.06.2020 godz. 11:00
Przegląd prac semestralnych, forma zdalna poprzez platformę Microsoft Teams, lub pracownia malarstwa sala nr. 2.08
10.09.2020 godz. 11:00
Przegląd prac semestralnych, forma zdalna poprzez platformę Microsoft Teams, lub pracownia malarstwa sala nr. 2.08 
dr ha. Łucja Piwowar-Bagińska, prof. UO 23.06.2020 / godz. 11:30–13:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna
10.09.2020 / godz. 11:30–13:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna
Rysunek 

i malarstwo

dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO  25.06.2020 / od godz. 9:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna
08.09.2020 / od godz. 9:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna
Projektowanie graficzne 6 dr. hab. Grzegorz Gajos, prof. UO 24.06.2020 / od godz. 8:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna
11.09.2020 / od godz. 9:00 /
przegląd i omówienie prac – forma zdalna 
Realizacje multimedialne 2 dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO, mgr Michał Misiura 22.06.2020 / od godz. 12:00 / sala 3.01 / online / realizacja zadania semestralnego 14.09.2020 / od godz. 12:00 / sala 3.01 / online / realizacja zadania semestralnego