Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  I/II stopień

Rok Przedmiot Prowadzący I termin
30.01-12.02.2019 
II termin (poprawkowy)
18.02-01.03.2019 
II ROK lic historia sztuki i analiza dzieła plastycznego 2 dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 12.02.2019
godz. 8:00
28.02.2019
godz. 8:00
projektowanie graficzne 3 dr hab. Aleksandra Giza, prof. UO 8.02.2019
godz. 15:00
22.02.2019
godz. 15:00
I ROK mgr sztuka współczesna dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 12.02.2019
godz. 12:00
28.02.2019
godz. 10:00
II ROK mgr doktryny i idee artystyczne sztuki  współczesnej dr hab. Krzysztof Skowroński, prof. UO 12.02.2019
godz. 12:00
19.02.2019
godz. 12:00