Wystawa Fale
Paulina Ptaszyńska

Zapraszamy na wernisaż 17.01.2020 g.18.00
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Wystawa czynna codziennie do 23.02.20 w godz.10.00 – 18.00

Praca nad wystawą zbiegła się w czasie z przyznaniem Nagrody Nobla Polce – Oldze Tokarczuk. Jej oficjalne przemówienie wygłoszone podczas bankietu, w dniu otrzymania nagrody z rąk szwedzkiego Króla, poruszało m.in. temat istnienia pozornej przepaści między naukami ścisłymi oraz działalnością artystyczną. Tokarczuk mówiła o przenikaniu myśli, wzajemnym inspirowaniu się dyscyplin i przepływie idei między środowiskami naukowców i naukowczyń a twórczyniami i twórcami sztuki.

Sztuka Pauliny Ptaszyńskiej jest odbiciem tego stwierdzenia; jej twórczość bardzo płynnie wkracza na tereny, zdawałoby się, zarezerwowane tylko dla fizyki bądź astronomii.
Wystawa FALE ukazuje prace, których głównym nośnikiem i za razem tematem staje się światło i dźwięk (zjawiska falowe). Odbiorcę otaczają fotografie, rejestracje audioperformance, lightboxy, projekcie wideo, obiekty wypełnione przez pulsujące barwy, nieokreślane kształty i przenikające się, świetlne struktury. Formalnie prace artystki wydają się być sztuką abstrakcyjną w czystej postaci. Jednak po głębszym poznaniu zmieniają swoje oblicze; przekraczają granicę formy wstępując koncepcyjnie w skrajny realizm wypełniony fizykalnością. Stają się próbą dotarcia do fundamentów budowy świata. Jej realistyczne krajobrazy mieszczą się pośród molekularnych cząstek; ukazują fotony, podążają za niedoskonałością urządzeń pomiarowych eksponując błąd, brak, a zarazem nierozpoznane piękno wszechświata. Świat badanych przez nauki ścisłe zjawisk staje się u Ptaszyńskiej jednocześnie obrazem niemożliwości osiągnięcia pełnej komunikacji między ludźmi. Surowe struktury fizyczne pulsują niewypowiedzianymi słowami lub niewyrażonymi uczuciami.

• Kuratorka: Agnieszka Dela-Kropiowska

Paulina Ptaszyńska
Urodziła się w 1986 roku w Ząbkowicach Śląskich. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Opolu. W 2011 roku ukończyła Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego ze specjalnością projektowanie graficzne i nowe media. Z wyróżnieniem obroniła dyplom magisterski zrealizowany w pracowni multimediów pod kierunkiem dr hab. Bartosza Posackiego. Potwierdzeniem jakości jej pracy dyplomowej było otrzymanie Grand Prix ogólnopolskiego konkursu Akcja Edukacja 2011/2012 (nagroda za najlepszy dyplom zrealizowany na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych). Od 2011 roku brała udział w 10 wystawach indywidualnych, 30 wystawach zbiorowych oraz 18 zespołowych realizacjach multimedialnych prezentowanych w kraju i za granicą. Między innymi w Holandii, Niemczech, Czechach, Rumuni i Włoszech. W tym okresie została laureatką 7 nagród i wyróżnień w tym: Grand Prix Salonu Jesiennego (2014), Nagrody Prezydenta Miasta Opola (2017) oraz Nagrody Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu (2018). Od 2012 roku zawodowo związana z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.
Zajmuję się działaniami z zakresu nowych mediów, instalacją multimedialną, fotografią i projektowaniem graficznym. Jej działania artystyczne w ostatnich latach koncentrowały się wokół zagadnień związanych ze światłem. W polu jej zainteresowań znajdują się również kwestie związane z obszarami granicznymi między sztuką a nauką.

Tekst kuratorski oraz informacje znajdują się na stronie galeriaopole.pl

Program towarzyszący:

• Oprowadzanie autorsko-kuratorskie 19.01 g.16.00
• Wykład towarzyszący, przygotowany przy współpracy
z Wydziałem Fizyki UO 4.02 g.18.00
• Oprowadzanie kuratorskie przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi w wieku (6-14 lat) odbędzie się 23.02 (niedziela) g.16.00