W celu przystąpienia do pracy z modułem elektronicznej karty obiegowej należy zalogować się na stronę https://usosweb.uni.opole.pl Logowanie odbywa się za pomocą adresu mailowego w domenie uni.opole.pl. Elektroniczne karty obiegowe znajdują się w zakładce DLA WSZYSTKICH. Po wejściu w moduł OBIEGÓWKI wyświetli się lista obiegówek, zawierająca pytania wymagające odpowiedzi. Na wszystkie pytania należy odpowiedzieć. W przeciwnym razie system będzie się upominał o brakujące odpowiedzi, wysyłając co pewien czas wiadomość e-mail z przypomnieniem. W chwili wydania (przez Dziekanat) elektronicznej karty obiegowej dla Studenta, system automatycznie wysyła wiadomości e-mail dla promotora z informacją o oczekujących pytaniach. Wszelkie informacje będą przesyłane na skrzynkę uczelnianą w domenie uni.opole.pl.

Elektroniczna karta obiegowa – instrukcja dla promotora