19 czerwca 2020 roku o godz. 17:00 zapraszamy do Galerii M, przy ul. Powstańców Śląskich 19, w Opole na multimedialną wystawę studentów 1 roku studiów magisterskich pt. EKOSFERA, wystawę będzie można zwiedzać w godz.15:00-17:00 (22.06- 26.06), a także w czasie Nocy Kultury (26.06.2020) w godz. 18:00-20:00 

Ekosfera z języka greckiego – oikos dom + sphaira kula, także: „strefa zamieszkiwalna” – strefa wokół gwiazdy, w której obrębie na wszystkich znajdujących się planetach mogą panować warunki fizyczne i chemiczne umożliwiające powstanie, utrzymanie i rozwój organizmów żywych, z których za najistotniejszy uważane jest istnienie ciekłej wody.

Wszystko to z czego składa się środowisko naturalne tworzy naszą ekosferę, jednak choć jesteśmy od niej w pełni zależni, dawno przestaliśmy ją traktować z szacunkiem, stawiając wytwory przemysłu i technologii ponad nią. Żyjąc w dobie kryzysu klimatycznego lekceważymy powagę sytuacji, zapominając, że nasze zasoby naturalne nie są niewyczerpane, eksploatujemy naszą planetę bardziej niż kiedykolwiek.

Wystawa jest próbą przestrogi, uświadomienia nam bogactwa, które możemy stracić bezpowrotnie szybciej niż myślimy. Prezentowane projekty są zbiorem refleksji nad relacją człowieka ze środowiskiem naturalnym. Prace artystów pokazują zarówno korzyści płynące z życia w zgodzie z naturą jak i bardziej krytyczne spojrzenie na działalność człowieka.

W wystawie biorą udział: Maria Białek | Radosław Kuśmierski | Maryna Lykho | Jan Łazowski | Wioletta Michalczyk | Hubert Piskuła | Fabian Roman | Andrea Rutkowska | Bohdan Smirnov | Justyna Surma.

Opieka artystyczna: dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO, dr Paulina Ptaszyńska

Materiały graficzne do wystawy przygotowała Maryna Lykho, za tekst kuratorski odpowiada Andrea Rutkowska

Harmonogram i zasady organizacji wystawy Ekosfera określone
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

19.06.2020, godz. 17:00 – wernisaż wystawy
Wernisaż wystawy zorganizowany będzie z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Otwarcie wystawy odbędzie się na wolnym powietrzu z zachowaniem zasad dystansu społecznego oraz z zastosowaniem wśród odwiedzających środków zabezpieczenia osobistego (maseczki zasłaniające usta i nos). Zwiedzanie wystawy będzie możliwe pod warunkiem ograniczenia ilości osób
jednocześnie przebywających w pomieszczeniu galerii do czterech. Po opuszczeniu pomieszczenia galerii przez każdą z grup odwiedzających wszelkie powierzchnie kontaktowe (klamki, słuchawki itp) będą dezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone.

26.06.2020, godz. 18:00-20:00 – Wystawa dostępna dla odwiedzających w ramach Nocy Kultury 2020
Zwiedzanie wystawy zorganizowany będzie z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Wystawy będzie dostępna we wskazanych godzinach z ograniczeniem ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu galerii do czterech. Po opuszczeniu pomieszczenia galerii przez każdą z grup odwiedzających wszelkie powierzchnie kontaktowe (klamki, słuchawki itp) będą dezynfekowane, a pomieszczenie wietrzone.

Cyfrową wersję wystawy można zobaczyć tutaj