Galeria opolskiego oddziału ZPAP “Na Piętrze” gości w ostatnich dniach kwietnia wystawę indywidualną Prof. Edwarda Sytego, na której oglądać można przekrój przez twórczość malarską tego autora. Serdecznie zapraszamy.

Galeria “Na Piętrze”, ul. Krakowska 1, Opole