Przypominamy, że dnia 03.10.2022 o godz. 11.00 rozpoczyna się II tura rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane, na semestr zimowy 20222/23. Tura ta będzie trwała do 10.10.2022r. do godz. 23:30.