DOPUSZCZENIE DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ 2020

  1. Do 30 kwietnia – przekazanie przez studentów dokumentacji w wersji elektronicznej promotorom i wgranie jej przez promotorów do imiennych folderów na dysk.UNI
  2. Do 4 maja nastąpi weryfikacja złożonych plików i przekazanie ewentualnych zaleceń promotorom (dr hab. Grzegorz Gajos).
  3. 7 maja (czwartek) 9:30 – dopuszczenia (studenci 3 roku studiów licencjackich),
  4. 8 maja (piątek) 9:30 – dopuszczenia (studenci 2 roku studiów magisterskich)

Dopuszczenia odbywać się będą za pośrednictwem platformy MS Teams zgodnie z harmonogramem przekazanym do wiadomości studentów i promotorów do dnia 30 kwietnia (dr hab. Kazimierz Ożóg). 

Studenci proszeni są o zalogowanie na platformie MS Teams co najmniej 45 minut przed wyznaczoną godziną dopuszczenia. W trakcie trwania dopuszczeń studenci będą indywidualnie proszeni o dołączenie do spotkania w kolejności określonej w harmonogramie.

Prace dyplomowe teoretyczne będą dopuszczane na podstawie opinii promotora.

Dokumentacja w zależności od specyfiki dyplomu zawierać może fotografie (.jpg), pliki graficzne (.jpg), pliki graficzno-tekstowe (.pdf), pliki video (.mpg4), pliki audio (.mp3), prezentacje akceptowane są tylko w formie plików .pdf.

Sumaryczna objętość plików nie może przekraczać 300 MB.

  • Zalecana rozdzielczość plików graficznych to 1920 pix dłuższy bok (w uzasadnionych przypadkach 3840 pix) 
  • Zalecana rozdzielczość plików wideo to 1280 x 720 pix lub 1920 x 1080 pix
  • Pliki graficzne w formacie .jpg kompresowane na poziomie 10 (w skali 1–12)

Kompletna dokumentacja powinna zawierać plik .pdf z syntetycznym opisem pracy dyplomowej, umożliwiający członkom komisji wcześniejsze zapoznanie się z jej założeniami.