PL

Nie ma, że boli! Robimy Dni Otwarte mimo wybitnie niesprzyjających okoliczności Nie poddajemy się nigdy, a rzeczy niemożliwe robimy od ręki!

29 kwietnia i 22 maja 2021 roku będzie można wirtualnie zwiedzić Collegium Artium, budynek Wydziału Sztuki UO, położony na zjawiskowym Zaodrzu! Na ten czas ekipa Wydziału zaplanowała szereg wydarzeń, do których dostęp będzie za pośrednictwem internetu. Pracownicy i studenci zapraszają na:

 • spotkania z wykładowcami,
 • prezentacje pracowni,
 • wirtualne i interaktywne wykłady i działania,

a przede wszystkim możliwość zdalnej konsultacji dokonań kandydatów (22 maja 2021). Sporo materiałów, animacji, filmów, pokazów, galerii – będzie dostępnych już kilka dni wcześniej, ale te dwa dni to szczególna okazja do bycia w kontakcie – prawie “na żywo” – do której zaproszeni są wszyscy, którzy chcą poznać Wydział Sztuki, a szczególnie chcący kandydować na przyszłe studentki i studentów!

zapraszamy Was serdecznie – dołączcie do wydarzenia na Facebooku!
https://fb.me/e/IRz9Uqym

Layout wydarzenia jest częścią pracy dyplomowej “Do dzieła!” autorstwa Oliwii Puzon.

EN

Open days will take place even though circumstances are unfavorable. We never give up and do impossible things straight away.

On the 29th of April and the 22nd of May 2021 you’ll be able to virtually visit Collegium Artium, the building of faculty of art of University of Opole, which is located in astonishing suburb of Zaodrze.For now our team has prepared a variety of online events. The staff and students invite you for:

 • meetings with professors,
 • tour of art studios,
 • interactive lectures and other activities,

and most importantly the ability to consult the achievements of the candidates. A lot of things – resources, animations, films, shows, and galleries will already be available a few days before the event. However the two open house days will be a special occasion to be in almost ‘real life’ contact. We invite everyone who would like to learn something about our faculty, especially candidate students.

We encourage you to join the event on Facebook.
https://fb.me/e/IRz9Uqym

Event layout is a part of diploma work of our student, Oliwia Puzon.

UA

Незважаючи на несприятливі обставини ми не піддаємося і організовуємо Дні відкритих дверей! Для нас немає нічого неможливого

29 квітня і 22 травня 2021 року буде можливість у віртуальний спосіб відвідати Collegium Artium – будинок Відділу Мистецтва Ополського університету, який знаходиться на прекрасному Заорі
Колективом Відділу під час відвідин заплановано ряд заходів, які будуть доступні за допомогою інтернету. Працівники, а також студенти запрошують на:

 • зустрічі з викладачами,
 • презентації майстерень,
 • віртуальні й інтерактивні лекції та практичні заняття,

А передусім можливість консультацій на відстані про досягнення кандидатів. Безліч матеріалів- анімацій, фільмів, демонстрацій, галерей, будуть доступними вже на кілька днів раніше, але ці два дні – особлива нагода контакту практично наживо, де запрошуємо кожного, хто має бажання дізнатися більше про Відділ Мистецтва, а особливо тих, хто бажає стати майбутнім студентом або студенткою!

щиро Вас запрошуємо долучитися до події на Facebook!
https://fb.me/e/IRz9Uqym

Лейаут події є частиною дипломної роботи “До діла” нашої студентки Oliwii Puzon.

PL

Konsultacje prac!

Zastanawiasz się jakie są mocne strony Twojej twórczości, a co można jeszcze poprawić? Chciałbyś porozmawiać z kimś o konkretnej specjalizacji i skonsultować dotychczasowe działania w tej materii? A może najzwyczajniej w świecie chcesz się upewnić, że jesteś gotowy na studia na naszym wydziale? Pokaż nam swoje prace, a my chętnie porozmawiamy z Tobą podczas zdalnych konsultacji.

Krok po kroku jak to wygląda:

1. Zgłoś się!

do 18 maja 2021 wyślij na sztuka@uni.opole.pl poniższe informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail, na który chcesz otrzymać informację o spotkaniu (oraz link w dniu konsultacji)
 • Link do portfolio lub galerii online (np. behance, instagram, www) lub pliki z pracami do pobrania przez wetransfer.com
 • Informację czy potrzebujesz ogólnej konsultacji, czy interesuje Cię konkretny przedmiot
 • Prośby/uwagi – jeśli masz jakieś

2. Poczekaj na informację zwrotną!

 • najpierw otrzymasz wiadomość o przyjęciu zgłoszenia
 • 21.05 przyjdzie informacja o godzinie spotkania, które odbędzie się w sobotę
 • 22.05 na chwilę przed umówioną godziną dostaniesz link do spotkania

3. Dołącz do spotkania!

 • Kliknij w link z maila i rozpocznij konsultacje. Proste! Pamiętaj, żeby wcześniej sprawdzić swój mikrofon i kamerę!

Do zobaczenia!

EN

Artworks consultations!

Are you wondering what are your strong sides, and what you should work on? Would you like to talk to someone with particular specification and consult your artworks from that field? Maybe you’d just like to make sure that you’re ready to start studying at our university? Show us your artworks, and we will happily talk to you during our online consultations.

Step by step instructions:

1. Apply!

Until the 18th of May send all the information listed below to our email address sztuka@uni.opole.pl

 • first name and surname
 • your email address that you would like us to reply to (and receive a link on the day of the consultation)
 • a link to your portfolio or online gallery (eg bechance, instagram, www) or files with artworks to download through wetransfer.com
 • an information if you need an overall consultation or if you’re interested in some area in particular
 • other requests if you have any

2. Wait for a reply!

 • first you’ll receive a message confirming your application
 • on 21.05 you’ll get an information about the exact time of the meeting that will be held on Saturday
 • 22.05 a few minutes before the appointed hour you will receive a link 

3. Join the meeting!

 

 • Click the link from our email and start the consultations. Its easy! Just remember to check your microphone and webcam beforehand.

UA

Консультація робіт!

(Консультації можливі польською, англійською або російською мовами)

Задумуєшся над ти, які сторони твоєї творчості сильніші? Хотів/ла б Поговорити з кимось про конкретну спеціальність і отримати консультацію по цій сфері? А може хочеш впевнитись, що готовий/ва навчатися у нашому відділі мистецтв? Покажи нам свої роботи, а ми з задоволенням поговоримо з Тобою на онлайн консультаціях.

1. Як це виглядає крок за кроком:

До 18 травня надішли лист-зголошення на пошту sztuka@uni.opole.pl з наступною інформацією:

 • Ім’я та прізвище
 • Електронну адресу, на яку хочеш отримувати інформацію про зустріч (або посилання в день консультації)
 • Посилання на портфоліо або онлайн галереї (наприклад: behance, instagram, інтернет-сторінка) або файли з роботами для звантаження через wetransfer.com
 • Інформації що до потреби загальної консультації чи конкретного предмету
 • Прохання/зауваження — якщо маєш

2. Зачекай на зворотню інформацію.

 • Спочатку отримаєш лист з інформацією про обробку твоєї заявки
 • 21.05 дістанеш інформацію про час консультації, яка відбудеться в суботу
 • 22.05 за кілька хвилин перед домовленою консультацією Натисни на посилання онлайн зустрічі 

3. Долучись до онлайн зустрічі

 • Натисни на посилання з мейла і почни зустріч. Легко! Пам’ятай про перевірку камери та мікрофону!

До зустрічі!