Zachęcamy do udziału w konkursie Chespa Packaging Design wszystkich studentów Instytutu Sztuki. Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 6 maja.
Nagroda Główna: 10.000,-PLN oraz możliwość odbycia stażu w firmie Chespa.
Więcej informacji tutaj

Chespa