Zapraszamy na multimedialną wystawę studentów 1 roku mgr Wydziału Sztuki do Teatru Lalki i Aktora im. A. Smolki w Opolu. Wernisaż odbędzie się 13.01.2020 r. o godzinie 17:00. Ekspozycję będzie można oglądać do 17.01.2020 r.

autorzy prac: Maria Białek | Nikola Bul | Radosław Kuśmierski | Maryna Lykho | Jan Łazowski | Maciej Mazur | Wioletta Michalczyk | Hubert Piskuła | Fabian Roman | Andrea Rutkowska | Bohdan Smirnov | Justyna Surma

prace powstały w Pracowni Multimediów pod opieką artystyczną dr hab. Bartosza Posackiego i mgr Pauliny Ptaszyńskiej

Materiały graficzne do wystawy przygotowała Maryna Lykho, za tekst kuratorski odpowiada Andrea Rutkowska i dr hab. Bartosz Posacki.


W dzisiejszych czasach internet oraz aplikacje mobilne zapewniają nieograniczony dostęp do informacji. Jesteśmy w stanie w kilka sekund zweryfikować swoją wiedzę. Żyjemy coraz szybciej, a otaczająca nas technologia ciągle się rozwija i jednocześnie ciągle się dezaktualizuje. Otaczający nas świat jest poznany lepiej niż kiedykolwiek w dziejach. Badamy go w skali mikro i w skali makro, a gromadzona przez ludzkość wiedza rośnie w tempie wykładniczym. Problemem staje się nie brak informacji, ale ich nadmiar wykraczający poza nasze możliwości percepcyjne. W 2019 roku świat ujrzał pierwsze zdjęcie czarnej dziury. Jego publikacji nie doczekał największy ich badacz Stephen Hawking. Przypomniało nam ono jak mali jesteśmy w obliczu bezkresu czasu, wszechświata i jak niewielką rolę odgrywamy w skali nieskończoności.

Studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego za pomocą różnych mediów dzielą się refleksją na temat nie tylko bezkresu czasu, wiedzy tej poznanej i tej jeszcze nieodkrytej, ale również bezkresu jakim jest każdy człowiek. Bowiem każdy z nas stanowi osobny wszechświat emocji, neuroz i namiętności. Żyjąc obok siebie, wchodząc w interakcje pozwalamy naszym wszechświatom się przenikać, ale mimo tego zawsze pozostają one w pewnym stopniu niezbadane.

Wystawa jest nie tyle próbą odnalezienia odpowiedzi na pytania o naturę czasu i wszechświata, co próbą sformułowania odpowiednich pytań o nasz udział w odkrywaniu bezkresu.