W dn. 28.03.2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał dofinansowania na realizację projektu pt. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.

Cóż można dodać :). Może tylko tyle, że czekaliśmy wszyscy na ten moment od lat. Im ktoś dłużej jest związany z Instytutem Sztuki tym czekał dłużej, ale w końcu się dokonało. Są decyzje, jest pewność. Radość jest ogromna, bo ten remont oznacza nowy rozdział w historii naszego Instytutu. Oznacza nową jakość studiowania i pracy, oznacza całkowicie nowy pawilon rzeźby, całe poddasze multimediów, bibliotekę, pracownie sitodruku i druku cyfrowego, a także wiele innych rzeczy których tak bardzo nam brakowało.

Projekt zakłada rewitalizację poprzez przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku między innymi o dodatkowy, jednokondygnacyjny obiekt, który wykorzystany będzie do celów dydaktycznych.

Dofinansowanie udzielone zostało w ramach Działania 6.1.1 “Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowity koszt realizacji naszego projektu wynosi 7 679 566,01 PLN. Przyznana uczelni kwota dofinansowania to 6 527631,10 PLN, co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.