poniżej do pobrania instrukcja dla promotorów i recenzentów przy archiwizacji pracy w APD.

link