W Galerii ZPAP Pierwsze Piętro, ul. Krakowska 1, 45-018 Opole, od 9.11.2018 r. można oglądać prace studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Wystawa nosi tytuł „90 cm2”. Kuratorami wystawy są: dr hab. Grzegorz Gajos prof. UO, dr hab. Magdalena Hlawacz, prof. UO i dr hab. Bartłomiej Trzos. Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy który odbędzie się 23.11.2018 r. o godzinie 17:00.  Prace będzie można oglądać do 27.11.2018 r.