Rozpoczynamy nabór wniosków do III edycji Stypendium Artystyczne Achima Gabora ufundowanego przez firmę GABOR AG dla najlepszego studenta Instytutu Sztuki UO. O stypendium ubiegać mogą się czynni studenci Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów licencjackich lub magisterskich. Wyróżniony student otrzyma jednorazowe stypendium artystyczne w wysokości 1000 euro. Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją i załącznikami należy składać w sekretariacie Instytutu Sztuki UO w terminie do 9 lipca 2016 roku. Poniżej zamieszczamy do pobrania regulamin oraz wniosek.

REGULAMIN
WNIOSEK