Dyplomy 2014

Dyplomy 2014

Od 3 lipca trwają wystawy dyplomowe studentów Instytutu Sztuki UO pod wspólnym tytułem Dyplomy 2014. Jak co roku prace można oglądać w trzech miejscach; Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu (3-20 lipca), Urzędzie Marszałkowskim w Opolu (3-30...