Artystyczna Podróż Hestii od lat przygląda się młodym talentom i nagradza najbardziej obiecujących twórców. Każda edycja konkursu daje pretekst do szerszego mówienia o kondycji, doświadczeniach i obawach młodej generacji artystów i artystek.
Już 11 stycznia rusza nowa kampania promująca 20. edycję konkursu Artystyczna Podróż Hestii.
Nadchodząca edycja konkursu jest wyjątkowa pod wieloma względami. Każdy z nas nadal mierzy się z pandemiczną rzeczywistością, co – jak sądzimy – będzie widoczne także w pracach nadsyłanych do konkursu. Zainteresowani inicjatywą studenci IV i V roku, tworzący w obszarach: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii od 11 stycznia 2021 roku przez specjalny panel na naszej stronie internetowej. Prace wybranych uczestników 19. i 20. edycji konkursu APH zostaną zaprezentowane na wystawie finałowej (31.05 – 13.06.2021), w warszawskim Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej.