Harmonogram egzaminów w semestrze zimowy w roku 2019/2020

Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH  I i II stopień

sesja egzaminacyjna 28.01-10.02.2020
sesja poprawkowa 11.02-17.02.2020

Rok  Przedmiot Prowadzący  I termin
(data / godzina /
sala / forma egzaminu)
II termin
(data / godzina /
sala / forma egzaminu)
II ROK
licencjat
historia sztuki i analiza dzieła plastycznego 2 dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO  31.01.2020, 9:00,
sala 1.09, ustny
11.02.2020, 9:00,
sala 1.09, ustny
projektowanie
graficzne 3
dr hab. Aleksandra
Giza, prof. UO
06.02.2020, 14:40,
sala 3.07, ustny
13.02.2020, 14:40,
sala 3.07, ustny
       
I ROK mgr  sztuka współczesna dr hab. Kazimierz
S. Ożóg, prof. UO 
29.01.2020, 9:00,
sala 1.09, ustny
11.02.2020, 11:00,
sala 1.09, ustny
II ROK mgr  foto-media 3 (projekt) dr hab. Grzegorz
Gajos, prof. UO
28.01.2020, 11:20
sala 3.02, ustny
17.02.2020, 11:20,
sala 3.02,ustny
multimedia 3 (projekt) dr hab. Bartosz
Posacki, prof. UO
03.02.2020, 09:00,
sala 3.01, ustny
10.02.2020, 09:00,
sala 3.01, ustny
realizacje multimedialne (projekt) mgr Michał Misiura 04.02.2020, 10:00,
sala 3.01, ustny
11.02.2020, 10:00,
sala 3.01, ustny
doktryny i idee artystyczne sztuki  współczesnej dr hab. Krzysztof Skowroński, prof. UO 16.01.2020, 09:30,
sala 1.09, pisemny
13.02.2020, 09:30,
sala 1.09, pisemny