INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU II STUDENCKIEGO PRZEGLĄDU KRÓTKICH FORM ANIMOWANYCH 12 KLATEK

 

W związku z zaistniałą sytuacja informujemy, że termin II Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych 12 Klatek zostaje przesunięty. Ponieważ sytuacja jest dynamiczna nie jesteśmy w stanie podać Państwu nowej daty. Zapewniamy jednak, że kiedy sytuacja się unormuje, dołożymy wszelkich starań żeby przegląd odbył się w możliwie najbliższym terminie.

Informujemy również, że prace komisji selekcyjnej i konkursowej zostają zawieszone do odwołania.
O nowym terminie przeglądu oraz wynikach selekcji będziemy informować na naszej stronie

Dziękujemy Państwu za tak licznie nadesłane animacje,
życzymy zdrowia i pogody ducha w tym trudnym czasie

zespół II Studenckiego Przeglądu Krótkich Form Animowanych 12 Klatek

II STUDENCKI PRZEGLĄD KRÓTKICH FORM ANIMOWANYCH „12 KLATEK”, OPOLE 2020

 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń na Studencki Przegląd Krótkich Form Animowanych 12 klatek”, Opole 2020. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. Celem przeglądu jest promocja krótkometrażowych, studenckich form animowanych oraz odkrywanie młodych utalentowanych twórców. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 marca 2020 roku. Do przeglądu mogą być zgłaszane animacje zrealizowane w dowolnej technice, trwające od 30 sekund do 15 minut, których autorem w chwili realizacji był czynny student dowolnego kierunku studiów. Zgłoszenia mogą być składane zarówno przez twórców indywidualnych (studentów bądź absolwentów) jak i przez uczelnie wyższe.

Pokazy zakwalifikowanych filmów animowanych odbędą się 3–4 kwietnia 2020 r. w Kinie Meduza na ul. Oleskiej 45 w Opolu. 

Zachęcamy do udziału wszystkich twórców animacji będących studentami lub absolwentami wyższych uczelni artystycznych i nieartystycznych.

Regulamin Przeglądu

Karta zgłoszeniowa

 

THE SECOND EDITION OF THE STUDENT PREVIEW OF SHORT ANIMATED FILMS “12 FRAMES”, OPOLE 2020

 

We are now accepting submissions for the Second Student Review of Short Animated Forms “12 Frames”, Opole 2020. The purpose of the review is to promote students’ short animated films and to discover young talented artists. The deadline for entries is March 22, 2020. We are accepting animations in any technique, lasting from 30 seconds to 15 minutes, whose author at the time of implementation was an active student of any field of study. Applications can be submitted both by individuals (students or graduates/ former students) and by higher education institutions (universities/colleges).

Screening of the qualified animated films will take place on 3-4 April 2020 at the Meduza Cinema, ul. Oleska 45 Opole.

We invite for participation all animation artists /students or graduates of art schools and non-artistic universities.

Regulations

Application Form

 

Termin nadsyłania zgłoszeń

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Poprzednia edycja

12 klatek 2018