Harmonogram egzaminów w semestrze letnim w roku. 2017/18
Kierunek: EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH I/II stopień

Rok Przedmiot Prowadzący I termin |
14.06.-27 .06.2018.
II Termin (poprawkowy)
03.09.-14.09.2018.
I ROK
licencjat
Historia sztuki i analiza dzieła plastycznego 1   dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 26.06.2018,
godz. 13.00
14.09.2018,
godz.13.00
II ROK
licencjat
Historia sztuki i analiza dzieła plastycznego  3 dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 26.06.2018,
godz. 9.00
14.09.2018,
godz.9.00
III ROK
licencjat
Projektowanie graficzne 6 dr. hab. Aleksandra Giza, prof. UO 21.06.2018,
godz. 9.00
04.09.2018,
godz. 9.00
Rysunek 6 prof. dr hab. Edward Syty 13.06.2018,
godz. 9.00
10.09.2018,
godz. 9.00
Rysunek i malarstwo prof. dr hab. Edward Syty 15.06.2018,
godz. 9.00
7.09.2018,
godz. 9.00
Pracownia dyplomowa teoretyczna promotorzy 20.06.2018,
godz. 9.00
Indywidualnie
Pracownia dyplomowa artystyczna promotorzy Indywidualnie
od 14.06 do 21.06.2018
Indywidualnie
Realizacje multimedialne 2 dr hab. Bartosz Posacki, prof. UO 18.06.2018,
godz. 9.00
05.09.2018,
godz. 9.00
       
I ROK
mgr
Analiza Dzieła Plastycznego dr hab. Kazimierz S. Ożóg, prof. UO 26.06.2018,
godz. 11:00
11.09.2018,
godz. 11:00
II ROK
mgr
Pracownia dyplomowa teoretyczna promotorzy 14.06.2018,
godz. 9:00
10. 09.2018,
godz. 10:00
Pracownia dyplomowa artystyczna promotorzy 18.06.2018,
godz. 9:00
12.09.2018,
godz. 9:00